• پربازدید ترین ماه
  • پر بازدیدترین سال
  • معاونت ها
  • شهرستانها
  • اطلاعیه ها
  • تازه ترین ها

‍ تقدیر معاون استاندار از عملکرد جمعیت هلال احمر خراسان شمالی

‍ تقدیر معاون استاندار از عملکرد جمعیت هلال احمر خراسان شمالی

آزمایشگاه تشخیص طبی هلال احمر خراسان شمالی با حضور دبیرکل جمعیت افتتاح شد

آزمایشگاه تشخیص طبی هلال احمر خراسان شمالی با حضور دبیرکل جمعیت افتتاح شد

آموزش، آگاه سازی و پیشگیری سه اصل مهم در کاهش حوادث است

آموزش، آگاه سازی و پیشگیری سه اصل مهم در کاهش حوادث است

جوانان سرمایه های اجتماعی جامعه و تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند

جوانان سرمایه های اجتماعی جامعه و تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند

اولویت نخست ما آموزش همگانی است

اولویت نخست ما آموزش همگانی است

افتتاح ساختمان فرماندهی عملیات امداد و نجات هلال احمر خراسان شمالی با حضور دبیرکل جمعیت

افتتاح ساختمان فرماندهی عملیات امداد و نجات هلال احمر خراسان شمالی با حضور دبیرکل جمعیت

مجموعه کل حوادث

0
1325

مجموعه حادثه دیدگان

0
17136

مجموعه نیروی عملیاتی

0
2346

آمبلانس های اعزام شده

0
2346

مجموعه نجات یافتگان

0
2346

مجموعه دوره های آموزشی

0
459
بارگذاری...
دستهایی که مستقیم کمک می کنند مقدستر از دستهایی هستند که فقط دعا می کنند.

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور